ETT MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN

GODKVÄLL BÄSTA MEDLEMMAR I BRF ELDSUNDSVIKEN 1.
Här kommer lite viktig info att ta del av.

Vår bostadsrättsförening kommer att byta förvaltare från och med 1 juli och vi byter från HSB till Riksbyggen. Det kommer innebära en del förändringar och förbättringar till en lägre kostnad vilket är glädjande. Då bytet är i skiftet mellan kvartal 2 och 3 så innebär det att vi inte kommer få avier för avgiften för kvartal 3 från HSB i juni vilket skulle varit det normala. Nu kommer avierna att komma från Riksbyggen men lite försenade så de kommer i mitten på juli istället och då för kvartal 3.

Vi har numer, tack vare Beng-Görans arbete gentemot Vasallen och HMB, fem års garanti på samtliga vitvaror. Bengt-Göran kommer vara vår kontaktperson till HMB då det gäller vitvaror så om ni har eller får problem med era vitvaror kontakta Bengt-Göran Jarefors i 10 A.

Vår eldrivna lilla båt kommer att sjösättas den 21 maj och är då bokningsbar från den 22 maj. Bokningslistor kommer att finnas i rullstolsförådet i 10B samt nycklar och åror.

Välkomna till stämman den 8 juni, ska bli väldigt trevligt med en fysisk stämma igen.


Hälsningar styrelsen.