medlemsinfo

Allra först på denna sida hittar du aktuella nyheter som berör alla medlemmar och längre ner hittar du de regler som finns anvisade för olika områden i vår bostadsrättsförening.

VIKTIG INFO FÖR DIG MED EL/HYBRIDBIL
ELLER DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT SKAFFA EN.

Våra motorvärmarstolpar får inte användas för att ladda el/hybrid bilar. Detta kan i värsta fall skada vårt elnät i huset. Föreningen betalar gemensamt för elen som motorvärmare konsumerar men det är inte OK att föreningen gemensamt betalar för laddning av el/hybrid bilar. 

Det finns 6 laddstolpar installerade för el- och hybrid bilar. 

parkering hos oss

Alla lägenheter har rätt till en p-plats, vi har 34 lägenheter och 34 p-platser. Utav dessa är 6 platser för elbil och övriga har motorvärmaruttag. Om man avstår från parkeringsplats och ändå behöver parkera sin bil, eller har behov av fler parkeringsplatser, kan man parkera utan kostnad längs gatan vid marinan. Man kan dock alltid höra med oss först i styrelsen om det finns en extra plats att hyra, tillfälligt eller över en tid, ifall någon lägenhetsinnehavare sagt upp sin tillhörande betal-plats. Då får man hyra den tills lägenhetsägaren behöver ha sin parkeringsplats igen. 

Till våra tillfälligt besökande gäster har vi EN egen gästparkering, nr 34. Man kan även hitta lediga besöksparkeringar inne på Campusområdet. Var noga med att följa parkeringsanvisningarna så det inte medför P-bot. Om vår egen gästparkering är upptagen hänvisar vi även där till p-platserna vid vattnet. 

Våra handikapp-parkeringar är tyvärr inte avsedda för gäster på besök, men får användas för tillfällig på- och avlastning.

Kontakta Anneli Nylén i 10A vid frågor kring våra p-platser.
Om man väljer att flytta från vår förening så ska nyckel till elstolpe lämnas till Anneli Nylén.

vår utemiljö

Vårt vackra hus är K-märkt så vi har några regler för uteplatser och balkonger för fasaden och omgivningen så att vi vårdar det kulturhistoriska värdet.

Enligt regler för ett K-märkt hus får ett balkongskydd inte utgöra en permanent installation, utan måste gå lätt avlägsna. Trådspaljéer och staket för uteplatser måste harmonisera med byggnaden. 

Ingen åtgärd får heller medföra olägenhet för grannar vad gäller exempelvis begränsning av tillgänglighet eller utsikt.egna planteringar

Man får själv bekosta och sköta en rabatt längs kanten av sin uteplats för att kunna avgränsa och  ”lumma till” för att skydda mot insyn.

Man bör följa typen av växtlighet som passar in i vår miljö, dvs inte plantera ”fel stil” som t.ex höga cypresser eller annat som på något sätt kan störa utsikten för grannarna. Om man känner sig osäker över sitt val av växter rekommenderar vi att man visar upp förslaget för vår styrelse.

Planteringar på balkong - Krukor och planteringslådor får inte placeras så att växter som vattnas rinner utanför balkongen.

Avgränsande permanenta planteringar i anslutning till uteplats eller balkong måste alltid skötas väl av den boende och följa reglerna om att varsamt följa husets byggnadsstil.

staket & spaljéer

Staket som uppförs till max 1,1 m höjd och med en genomsiktlighet på minst 1/3 är lovbefriade. Om staket önskas för att avskärma uteplats måste den följa samma stil, riktning, material och färg som våra balkongräcken.

Spaljéer
får vara högre än plank men måste ha en genomsiktlighet på minst ¾. Genomsiktligheten gäller enbart för själva konstruktionen och med t.ex. klätterväxter så kan de vara helt täta.


Spaljéer till balkong och uteplats ska också följa de befintliga balkongräckenas rena stil med raka våg och lodräta linjer. Det är inte tillåtet med andra träfärger, ”krusiduller” kryss eller snickarglädje. Spaljéer kan vara i svartbetsat tunnare trä, "rostiga" armeringsnät, galvaniserade  i zink eller svart.

HUSKURAGE

I vår bostadsrättsförening antogs policyn Huskurage 2021–10–27. Vi vill genom denna policy försöka förhindra att någon i huset far illa genom att vi som grannar agerar. Det kan vara livsavgörande att agera om något händer någon i huset. Med hjälp av Huskurage vill vi bidra till ökad trygghet för samtliga boende i vår förening.

huskurage_2021-10-27.pdf

parasoller & balkongskydd

Parasoller och balkongskydd med svart balkongtyg som passar till balkongerna får användas av de som önskar. Om du vill köpa metervara eller få dessa uppsydda kan du få hjälp hos Aubergine Tyg & Attityd.   SVART spinnfärgad acrylväv, UV-beständig och tefloninpregnerad som stöter bort smuts och väta, färgnr 24.

Vi får inte montera markiser på vårt hus.

utegrillar

Styrelsen har beslutat att vi under 2024 kan grilla med gasol- eller elgrill (ej kolgrill) på sjösidan, uteplatser och balkonger men att vi ska visa hänsyn och grilla utifrån sunt förnuft och med omtanke. Utvärdering sker efter säsongen.

vår miljöbod

Vi tänker på miljön förstås! I vår miljöbod/soprum finns sopsorteringskärl. I din boendepärm och på väggen i soprummet står det hur man sorterar. Det är viktigt och förstås också nödvändigt att vi "plattar ihop" även de små wellpappkartongerna. På det sättet spar vi in onödiga kostnader för oss medlemmar med extra tömningar som kostar mer samt överfulla kärl som står öppna, luktar illa och drar till sig skadedjur. Större kartonger kör man själv till Kvittens sopstation. Anvisningar och öppettider finns uppsatta i soprummet.

OBS. Matavfallens gröna påsar på bilden får vi inte längre från Sevab så nu går det bra att använda valfri soppåse även till matavfallskärlet.

LIGUSTERHÄCK - intill uteplatserna på sjösidan
AVENBOK - intill uteplatserna mot parkeringen

skötsel av häckar vid uteplatser

Styrelsen har beslutat att alla som har uteplats i marknivå, själva ska ombesörja skötsel av intilliggande häck som tidigare planterats som insynsskydd. Här nedan finns skötselråd till de två olika häckarna.

liguster

Intill våra markterasser på den sida av huset som har sjöutsikt och vätter mot Mälaren planterades LIGUSTER. Det är en lättskött och trevlig häck, som blir fin och tät med litet extra kärlek och omvårdnad. Om det blir torrt och varmt länge blir den lycklig för en rejäl vattning och rotblöta.

GÖDSLA LIGUSTER:
Under våren när värmen börjar komma och växterna börjar ta fart igen, är det dags att rensa jorden runt häckplantorna fria från ogräs och ev inväxande gräsmatta spm stjäl dess näring. Liguster tycker om kväverik hönsgödsel, men även annan lämplig gödsel korn eller flytande trädgårdsnäring går bra. Luckra ner gödseln lätt i jorden en dag när det ser ut att bli en rejäl regnskur så löser gödseln sig och kommer ner till rötterna. Under växtsäsongen kan man kratta upp lite gräsklipp på jorden, och om jorden sjunkit ner mycket är det bra att fylla på med lite ny plantjord.
På hösten bör man inte gödsla med kväverik näring då växterna ska gå in i vila.

BESKÄRA LIGUSTER:
Den bildar en helt tät häck som passar bra som avskärmare mellan uteplatserna och den tål rejäl beskärning med häcksax eller sekatör, när man vill hålla den hög, smal och tät. Om du låter den växa fritt blir den yvigare, spretigare och den går tydligare i blom (blommorna är giftiga) och får oätliga (lätt giftiga) svarta höstbär. Bären kladdar ner markplattor och trädgårdsmöbler en aning om de ramlar ner, så det är klokt att beskära ligustern och att tidigt klippa/putsa bort ev. bär som verkar dyka upp.
Liguster växer kraftigt, släpp upp den ca 15-20 cm/år. Klipp den kontinuerligt 2-3 ggr/år, första gången i april t.ex. på höjden och sidorna för att den ska bli tät. I början kan man hålla den lite "konformad", d.v.s. lite smalare upptill, då kommer solen lättare åt ända ner. Upptill kan du välja en rak eller rundad linje. Putsa sedan långa utstickande skott igen vid midsommar, och ev i aug. 

ÖVRIGT BRA ATT VETA OM LIGUSTER
Den drabbas lätt av svartfläckssjuka. Om du ser att bladen får runda gråbruna blad som gulnar och ramlar ner, är det viktigt att samla ihop angripna blad och slänga dessa. Svampen övervintrar i nedfallna blad som ligger kvar och riskerar att spridas till intilliggande ligusterhäckar.


avenbok

Intill våra markterasser på den sida av huset som vätter mot parkeringen planterades AVENBOK. Den brukar kallas för en "fulländad häckväxt" eftersom den både växer snabbt, (ca 50 cm/år) och tål stark beskärning som gör att den då kan hållas smal och hög. Bladen blir bruna på vintern och sitter kvar ända fram till våren, vilket ger ett visst insynsskydd även vintertid. Avenbok har ingen begränsning på höjden och kan faktiskt bli hur hög som helst, så det är en bra idé att klippa den så att den går att sköta om och inte blir alltför hög. Se klippråd nedan. 

GÖDSLA AVENBOK:

Gödsla tidig vår, när träden ligger i ”startgroparna”. Se till att jorden alltid är ogräsfri och lite uppluckrad. Med tanke på sitt snabba växtsätt är det bra att ge rikligt med näring. som du myllar ner i jorden och täckbarken runt träden. Välj gärna att blanda hönsgödsel och algomin trädgårdsgödsel, (en näve av varje per 2 m2) eller använd särskilt framtagen  långtidsverkande NPK gödning för avenbok. Komplettera gärna med benmjöl, algomin eller trädgårdskalk några veckor efter första gödslingen, avenbok trivs i kalkrik jord. Var noga med att vattna vid torrt väder, fyll på med lite täckbark på ytan så håller den fukt bättre och hindrar ogräs att stjäla dess viktiga näring.BESKÄRA AVENBOK:
Den tål hård beskärning men tillhör de träd/buskar som "blöder" och blödningen kan pågå länge och försvaga plantan samt kan då bli inkörsport för svampsjukdomar och parasiter. Därför bör du undvika att beskära dem på våren och hellre vänta till en bit in på sommaren, t.ex. vid midsommar. Första klippningen gör du när plantan är strax under önskad fullhöjd. Fortsatt klipp och puts av långa utskjutande grenar i sidor (så att sidogrenar blir ca 10 cm långa, genom att göra så får man fler förgreningar på den kortade grenen) och i toppen för att kontinuerligt göra den tätare. Detta bör ske under "JAS-perioden", d.v.s. juli-aug-sept. Då har den bästa förutsättningarna att återhämta sig. Tips. Klipp alltid precis efter ett bladpar.

ÖVRIGT BRA ATT VETA OM AVENBOK
Plantan kan "se död ut" efter en längre tids torka. Man kan enkelt kolla om det finns liv kvar genom att bryta av en kvist. Är den helt torr är den biten tyvärr död. Men plantan kan leva längre ner. Skrapa på stammen med nageln, om det är grönt under, så lever plantan.
Under "JAS-perioden" kan du klippa ända ner till frisk levande ved. Om det är toppen som dött, klipper du ner toppen till nästa levande sidogren och leder upp den så att den kan växa uppåt och bildar en ny topp. 
vår båt

För våra bostadsrättsinnehavare finns en

liten eldriven båt (Linder) att låna helt kostnadsfritt. Man bokar båten i rullstolsförrådet i uppgång 10B. Där finns även åror och nycklar. Vid fel på båten så anmäls detta till Elin Erlandsson i 10A.


Du kan också ladda ner en pdf med båtinstruktion här nedanför.

tv, telefoni & bredband

Vi är anslutna till stadsnätet. I lägenheternas medföljande pärm finns tydlig information om hur man aktiverar dessa tjänster i sin lägenhet. Via hemsidan fibra.se kan du se alla aktuella leverantörer, tjänster och paket och beställa vad och vem du vill ha bland dessa.