ORDFÖRANDE har ordet - april 2021

Hej alla medlemmar i BRFEldsundsviken 1! 

Vi har haft ett nytt styrelsemöte, men vi har faktiskt också haft ett möte till, innan detta möte. Det förra mötet var ett beslutsmöte för den låneupphandling vi precis genomfört för det lån som ska konverteras den sista maj. Åter igen vann SBAB som alltså får äran att ta hand om ytterligare ett lån från vår förening.

Låneupphandling

Lånet det handlar om är på 9,4 mkr och vi hade en ränta på 1,28 %. Den nya räntan enligt upphandlingen är på så låg nivå som 0,65 % på tre år. Nu kan det röra sig något innan den låses vid vår faktiska ränta som kommer att gälla från och med den sista maj men det är en kraftig sänkning och skillnaden i kronor är 59 220 kr om året. Mycket glädjande att vi kan meddela en så fördelaktig nyhet.

Stämma och ekonomi

Vi har beslutat att vår föreningsstämma kommer att ske den 19 maj. Precis som förra året så tvingas vi till poströstning för att inte på något sätt vara orsak till någon smittspridning. Årsberättelsen är klar och vi väntar på ett revisionsuttalande men ekonomin är god och ett bra år verksamhetsmässigt år är till ända. Vi kommer att maila ut alla handlingar till er och det kommer att finnas extra uppsättningar i rullstolsförrådet precis som förra året.

Året har också startat bra och vi följer den budget vi har beslutat. Vi måste också få berätta att vi träffade otroligt rätt med vår driftkostnadsbudget som vi beräknade till 975 000 kr och vi landade på 975 399 kr. Klart godkänt tycker vi.

Lite blandade rapporter

Måsavtal – Fastighetsägaren till skolfastigheterna på campus har tecknat ett måsavtal med företaget Nomor så vi hoppas att det blir mindre störningar från våra flygande vänner framöver.

Garantibesiktningen – I maj/juni planeras de kvarvarande åtgärderna att färdigställas som ännu inte blivit klara enligt det protokoll som är upprättat. En brevväxling sker just nu mellan föreningen och Vasallens jurist för att bl.a. få till utökad garantitid. Vi avvaktar juristens svar på det brev som Bengt-Göran författat och skickat in.

Takbesiktning – Är beställd.

Utemiljö – Rabatterna på framsidan kommer att förses med ny bark. Några trädgårdsredskap kommer att köpas in för att lägenhetsinnehavarna på markplan med uteplats ska kunna sköta sin utemiljö. Häckarna bör ha ungefär samma höjd och de med häck ombeds komma överens om en höjd som ska hållas.

Nytt uterum – Som vi tidigare berättat om så kommer vi förhoppningsvis kunna få ett nytt uterum mellan vårt hus och den nya husbilsparkeringen. Flera medlemmar har skickat in synpunkter och förslag på det förslag som presenterades. Ett slutförslag tas nu fram som ska diskuteras med Strängnäs kommun och vi avsatte 20 000 kr till denna uteplats. Vasallen bidrar med 10 000 kr och Strängnäs kommun färdigställer det och de bidrar säkert med något mer, återkommer om det.

GDPR – Amelie drog igång ett arbete för att vi skulle GDPR-säkra oss har tagit fram vad vi måste göra. Styrelsen kommer att fortsätta detta arbete och utse en GDPR-ansvarig efter stämman.

De fina krukorna vid respektive entrè – I julas och nu i påskas planterades det så fint i dessa krukor och nu hoppas vi på att det kan finnas någon medlem som kan tänka sig att ta på sig att hålla dessa fina och plantera om dem utifrån årstid?

Mingelfest – En mingelfest har önskats av medlemmar och styrelsen tycker det är en mycket god idè. Vi uppmuntrar verkligen till en sådan fest och hoppas några medlemmar vill ta tag i det.

Soprummet – Anslagstavla kommer att sättas upp för att få snyggt på anslagen, matta kommer att läggas in vid entrèn för att förhindra halka till nästa vinter.

Ja, det var i stort vad styrelsemötet handlade om. Vi fortsatte att diskutera laddstolpar och ska ta hjälp av Bostadsrätterna där vi numer är medlemmar för att se om vi kan komma framåt i den frågan också. Även ett bostads-ID för fastigheten finns numer på Lantmäteriet vilket möjliggör framtagandet av en energideklaration.

Nästa möte är som sagt stämman den 19 maj och ni kommer att få ut all information som krävs för att ni ska kunna delta i den påtvingade poströstningen. Valberedningen har åter gjort ett mycket bra jobb och fyllt på där det saknats med nya medlemmar som vill hjälpa till med styrelsearbetet. Mycket glädjande att så många vill vara med och hjälpa till, det borgar för ett bra styrelsearbete som förhoppningsvis bidrar till en fantastisk förening. Som ordförande är jag väldigt stolt över att få leda en så engagerad och kunnig styrelse.

Nu önskar vi er alla en helt Coronafri vår där vi alla blir vaccinerade och kan börja umgås så fort Folkhälsomyndigheten godkänner det. Som ni vet så har Strängnäs en kraftig ökning av Coronafall just nu så var försiktiga är ni snälla. Håll avstånd, tvätta händerna och håll ut. Det är inte långt kvar nu, kämpa.

 

Med förhoppning om en skön vår.

Classe Boström, Ordförande.