Ordförande har ordet – april 2022

Hej alla medlemmar i brf eldsundsviken 1!

Idag, onsdagen den 6 april 2022, har vi haft styrelsemöte och styrelsemiddag på Naskovit. En mycket givande kväll med både bra och effektivt möte samt god mat och dryck. Vi passade på att fira två saker i en gemensam skål. Dels att Bengt-Göran gjort ett så fantastiskt jobb med att strida mot Vasallen och HMB för att få ordning på felaktigheterna vid installationerna av våra kylar, frysar, mikrovågsugnar samt induktionshällar som nu kommer att åtgärdas. Sen firade vi också att vi haft ett mycket bra styrelseår med många bra och kloka beslut för alla våra medlemmars bästa.

Ekonomi

Kim redovisade att vi ligger väl enligt vår budget för första kvartalets så allt är lugnt och fint med ekonomin än så länge.

Cykelförrådet

Benke har nu satt upp hängare för cykel på väggarna och några cyklar har hängts upp för att spara plats. Nu är det fortfarande trångt ändå så vi bestämde att alla medlemmar ska till 1 juni märka upp sina cyklar så tar vi sedan bort de som inte är märkta. Omärkta cyklar kommer förvaras en stund men det blir ett sätt att få bort cyklar som glömts bort av nuvarande och gamla medlemmar. På så sätt kan vi få till lite mer yta i vårt cykelförråd.

Radon

Samtliga ”mätpuckar” har skickats in och vi väntar nu på resultatet.

Garantiärenden

Äntligen efter lång tids kamp och kämpande där Bengt-Göran gjort en mycket stor insats så har vi nu fått datum då problemen kommer att åtgärdas. Fantastiskt bra jobbat B-G, stort tack från hela föreningen.

Upphandlingen av förvaltare

Styrelsen beslutade ikväll att byta förvaltare från och med 1 juli. Ny förvaltare blir Riksbyggen som lämnat det bästa anbudet både vad gäller pris och service. Priset vi nu fått ligger ca 50 000 kr lägre än vad vi betalar idag per år.

Stämman

Vi beslutar att skicka ut kallelse och handlingar till stämman den 4 maj och stämman är den 8 juni kl 19.00. Lokal återkommer vi om. Till stämman beslutade vi också att styrelsen lämnar en motion om energisparåtgärder för våra uppvärmning som rekommenderats i samband med vår energideklaration. Ett positivt förslag för vår ekonomi men som är kopplat till en relativt stor investering vilket gör att vi vill låta samtliga medlemmar vara med och fatta det beslutet. 

Överlåtelseavgift

Föreningen har rätt att ta ut en överlåtelseavgift då en lägenhet byter innehavare och styrelsen beslutar att köparen ska stå för denna avgift och denna avgift kommer tas ut från och med dagens datum. Avgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp vilket motsvarar ca 1200 kr/överlåtelse.

Gemensam elmätare och solceller på taket

Vi beslutade idag att inte byta till gemensam elmätare förrän vi vet om vi får installera solceller på taket. Det är först då det blir lönsamt och det är tveksamt om vi kommer få uppföra solceller. Grannhuset som nu byggs om till bostäder har ansökt om solceller på taket vilket blir en indikator på om det är möjligt.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är stämman den 8 juni kl 19.00, plats återkommer vi om.


Classe Boström
Ordförande