ORDFÖRANDE HAR ORDET - augusti 2021

Hej Eldsundsvikens alla medlemmar!

Ikväll den 25 augusti har vi haft höstens första styrelsemöte, ett lika trevligt och effektivt möte som alltid med många skratt och kloka beslut.

Som vanligt började vi mötet med ekonomin. Vi följer väl den budget som är uppsatt för året och har ganska små avvikelser. Kim, vår nya ekonomiansvarige hade gjort ett mycket bra analysjobb och tagit fram en prognos för resten av året.

Vi diskuterade även kommande års budget och vilken strategi vi ska ha framöver. Vi har inte sedan föreningen bildats höjt avgiften någon gång och samtidigt så har vi byggt upp en liten buffert. Nu ser det ut som att resultatet för 2022 kommer att bli lite sämre än tidigare år varför vi enades om att vi bör göra en justering av avgifterna för 2022 för att kunna fortsätta bygga kapital för kommande utgifter. Vi återkommer mer om det efter oktober månads möte där vi kommer besluta om budget för 2022.

RAPPORTER

Tallen vid matsalen – vi har nu fått ok på att ta bort den vilket kommer innebära kvällssol för flera medlemmar på balkongen. Benke sköter detta och kravet är att det är en auktoriserad som hanterar fällning och bortforsling.

Takbesiktning är genomförd och några få takpannor och någon nockpanna har bytts ut.

Garantibesiktningen – det mesta utifrån protokollet är nu genomfört. Några små åtgärder återstår. Det är dock ännu inte klart med det juridiska och så vitt vi vet så har Vasallens jurist inte återkopplat på det brev som Bengt-Göran skickat.

GDPR – En blankett tas fram med vilka uppgifter vi samlar och medlemmarna ska skriva under att det är ok. Som förening så samlar vi endast namn och e-postadress till varje ägare för att kunna skicka ut information. Utöver det är det endast olika ledamöters mailkonversation med andra medlemmar.

Huskurage – Vi beslutade ta fram en policy om hur vi ska ställa upp för varandra i huset om något händer eller någon far illa. Utkast till nästa möte.

Uteplatsen – trots påstötningar till parkchefen så har vi inte fått någon mer återkoppling på vad, om eller när ”vår” nya uteplats kan bli av.

HLR-kurs – Glädjande kunde Thomas rapportera att nio personer kommer gå kursen som kommer ske inom kort.

Elavtal – vi beslutade att förlänga vårt elavtal med SEVAB. Det blir ett 1-årigt rörligt avtal som vi omprövar nästa år.

Båten

Styrelsen har sedan tidigare kommit överens om att köpa in ny elmotor och länspump till vår båt och det formella beslutet fattades ikväll. Vi beslutade också att ta upp båten för vinterförvaring den 25 september. Vi beslutade också att Thomas ska få hjälp med skötseln. Båten är också flyttad till bryggan bredvid och plats 101.

Elstolpar

Vi beslutade ikväll att ta in offert på att uppföra fyra elstolpar då vi idag har fyra intresserade av detta. Kostnaden för elstolparna ska inte belasta föreningens ekonomi utan kommer bli en förhöjd hyra för de som har dessa platser samt att de får bekosta elen som används. Uppförandet av stolparna sker under förutsättning att intressenterna accepterar kostnaden. Vi kommer samla elstolparna vid samma länga utmed gästparkeringen så det blir lite byten av p-platser när detta sker.

Lägenhetsskiften

Fyra lägenheter har fått nya ägare den senaste månaden men vi har endast fått papper på två av dem än så länge Lgh 1301 i 10 A samt 1001 i 10 A har bytt ägare. Tillträde i slutet på augusti på den första och 29 nov på den andra.

 

Nästa styrelsemöte är den 29 oktober.

Styrelsen hoppas ni alla haft en skön sommar och att hösten blir fri från Corona och färgrik.

Classe Boström, Ordförande.