ORDFÖRANDE har ordet - december 2020

Så har vi haft årets sista styrelsemöte i brf Eldsundsviken 1. Som vanligt ett mycket trevligt, kreativt och bra möte. Denna gång helt digitalt och alla närvarade med fokus och bra disciplin. Det är inte helt enkelt, om man inte är van, att delta i digitala möten men styrelsen var proffsig även i digital form.

EKONOMI

Föreningen har fortsatt stark ekonomi och vid en nulägesbild ligger vi med ett resultat om ca 500 tkr exklusive avskrivningar. Vi kommer sannolikt inte landa riktigt så bra då vi har en del kostnader kvar men även en omgång avgiftsintäkter till. Vi beslutade om 2021 års budget där vi räknar med totalt 1 747 400 kr i intäkter och 1 665 000 kr i utgifter. Ger ett överskott exklusive avskrivningar med 82 tkr.

Så styrelsen beslutade helt väntat att det inte blir någon avgiftshöjning för 2021 vilket känns fantastiskt bra.

LITE SMÅTT OCH GOTT

Väldigt roligt att alla i styrelsen deltar aktivt i arbetet och bidrar både med arbete mellan våra styrelsemöten men också med kreativa förslag och lösningar under själva mötena. Tycker det är oerhört roligt att få vara en del av denna styrelse.

Benke kommer nu att prova med att själv ändra våra kodlås. Det blir en test i B-uppgången innan vi slår till. Så vi alla som bor i B-uppgången kan få sova ute någon kväll framöver innan Benke fått till det. :) Avsikten är sedan att vi kommer ändra kod 2-3 ggr/år för att undvika att vår kod sprids så att obehöriga kan ta sig in.

Vi diskuterade lösning för laddstolpe så Benke tar in en offert från Bravida och Willy från SEVAB så får vi se sen vad vi har att ta ställning till. Om vi skaffar laddstolpe eller laddstolpar så kommer självklart den eller de som har behovet att få stå för kostnaden genom förhöjd avgift för sin p-plats samt bekosta den el som förbrukas.

Belysningen vid p-platserna 30-34 kommer förhoppningsvis snart få en lösning.

Vi diskuterade kallras då detta har framförts av några lägenhetsinnehavare. Carin tar på sig att ta reda på hur en mätning av kallraset går till så får vi se besluta sedan om det ska genomföras.

Benke har fått uppgifter från HSB gällande vår möjligheter till optimering av vår energiåtgång kopplat till värmen. Benke får fortsatt uppdrag att be HSB återkomma med förslag utifrån den rapport vi fått om lämpliga åtgärder för vår förening.

Föreningens andrahandsupplåtelser redovisades. I nuläget är det fyra stycken varav två lägenheter är ute till försäljning

Styrelsen beslutar att vi ska erbjuda bortforsling av julgranar efter nyår. Bortforsling kommer att ske under en dag och datum för detta kommer att anges på våra anslagstavlor. Granarna kastas ut genom balkongen/altanen.

Carin, Juha och Amelie håller på att ta fram ett förslag för vår möjliga nya uteplats mellan vår fastighet och sjön. Vasallen har sagt ok till att bidra med 10 tkr.

Vi förde diskussioner kring avtalet och det tilläggsavtal vi fått från HSB. Vi beslutade att HSB ska få återkomma med förtydligande gällande detta avtal innan vi fattar beslut gällande några tillägg.

Kjell har lite information gällande hanteringen av våra sopor som kan ge lägre kostnader framöver förutsatt att vi sköter oss med vad vi slänger i våra kärl. Information kommer i trapphusen.

GARANTIBESIKTNINGEN

Styrelsen kommer att skicka ut respektive lägenhets del till varje lägenhet samt lite information som är kopplat till garantibesiktningen. Detta kommer att läggas i respektive brevlåda så fort det är delat per lägenhet och informationen skriven.

RADONMÄTNING

Bengt-Göran har ställt frågan till styrelsen gällande radonmätning och vi har kollat upp vad som gäller. Miljökontoret uppger att de inte ställt kravet på Vasallen att inkomma med en radonmätning innan byggstart beviljades. Detta för att vi inte ligger i ett högriskområde. Kilenkrysset har haft krav på sig att lämna in en radonmätning innan byggstart så det är lite rörigt. En radonmätning kommer dock vara tvunget att genomföras. Vår fastighet ska ha en radonmätning gjord och det är just nu styrelsens ansvar och vi kommer att beställa en sådan. Självklart så pågår ett arbete med att få Vasallen att betala denna då de borde ta det ansvaret tycker vi. Vi kommer nog inte vara överens på den här punkten.

ENERGIDEKLARATION

Vi kommer att beställa en energideklaration då vi är skyldiga att göra detta. Även här är det ett rätt komplicerat regelverk där vi tycker att Vasallen borde stå för denna. Frågan är självklart ställd till dem.

STÄMMA

Vi har beslutat att ha vår föreningsstämma den 19 maj 2021. Vi hoppas på en fysisk stämma.

UT- OCH INFLYTTNING

Lovisa Bodin har sålt till Linnèa Aulèn och Björn Janhall som har tillträde från den 18 december.
Vi hälsar dem varmt välkomna.

NÄSTA STYRELSEMÖTE

Är sedan tidigare bestämt till 17/2 kl 19.00

Det blev ett långt sammandrag som jag hoppas ni finner informativt så ni vet och ser vad vi pysslar med i styrelsen. Ni är alltid välkomna att kontakta oss inför våra möten med frågor, förslag, tankar och idèer.

Detta möte skulle varit vårt belöningsmöte med middag för styrelsen men det fick ställas in. Vi får flytta den till då det är möjligt att träffas fysiskt igen.

Som avslutning vill hela styrelsen önska er alla en riktigt GOD JUL och ett riktigt GOTT NYTT ÅR!

/ Classe Boström