Ordförande har ordet - december 2021

Hej alla medlemmar i BRF eldsundsviken1!

Tisdagen den 14 december hade vi styrelsemöte, årets sista, som också kröntes med middag på Strängnäs Bowling. För er som är nya i vår förening så är två middagar den ersättning vi i styrelsen har. Tyvärr för oss, men bra för föreningen, så har vi inte kunnat ta ut vår ”ersättning” sedan hösten 2020 p.g.a. pandemin så detta var mycket efterlängtat, trevligt och gott, med fantastisk service från vår alldeles egen Juha, som gjorde allt för att vi skulle trivas på hans nya arbetsplats.

EKONOMI

Ekonomin är fortsatt stabil och vi håller budget.

ENERGIDEKLARATION

Vi har låtit genomföra en energideklaration som vi fått ta del av. Den har vi nu skickat till Energikontoret som ägs av en rad kommuner, däribland Strängnäs kommun, som lovat titta på (utan kostnad) och kommentera deklarationen så vi vet om vi fått en bra produkt. Främst är vi spända på den åtgärd som föreslagits som kostar en del pengar men som ger en lägre förbrukning med ca 120 000 kWh.

Energideklarationen kommer att anslås på våra anslagstavlor när vi fått tillbaka synpunkter från Energikontoret. Vi har beslutat att åtgärden som föreslås i deklarationen kommer diskuteras och beslutas av stämman senare i vår.

RADONMÄTNING

Vi har fått in prisuppgifter från fyra företag som genomför radonmätningar, tre av dem räknas som godkända. Styrelsen beslutade att anlita Eurofinans radon, ett godkänt företag, och vi räknar med att mätning kommer ske under januari-februari. Det är samtliga lägenheter i markplan som skall mätas samt ytterligare en lägenhet per trappuppgång och våning. Vi misstänker inte radon utan är skyldiga att genomföra denna mätning. Vår systerfastighet som ägs av Kilenkrysset har gjort en radonmätning med godkänt resultat och när vår fastighet byggdes iordning så installerades en radontrumma för säkerhets skull.

LADDSTOLPAR

Styrelsen har beslutat anlita företaget Opico för att installera två laddstolpar som ger fyra platser för elbilar. Det är till en mycket förmånlig kostnad för den som önskar en elbilsplats och tre platser är redan tingade. Kostnaden kommer bli 150 kr per plats extra för dessa platser samt att de får betala för elförbrukningen. Denna kostnad täcker helt föreningens kostnad för respektive plats. Arbetet kommer beställas så fort avtal tecknats med de tre som nu anmält sitt intresse. Och du som vill byta din nuvarande p-plats och istället komma över den fjärde och sista platsen med laddstolpe kan höra av sig direkt till oss!

SOPRUMMET

Vi upplever utvecklingen i soprummet som väldigt trist och vill här och vi kommer här men även på andra sätt att uppmana våra medlemmar att bättra sig. Det är främst två kärl som inte sköts riktigt utan lathet gör nu att vi får ökade kostnader och en lägre nivå i vårt soprum. Som det sköts nu så straffas vi med kostnader och tvingas därför att öka hämtningsfrekvensen på plast och utöka med ytterligare ett kärl för kartong.

Ingen får slänga stora kartonger alls. Större förpackningar för möbler, TV-apparater o dylikt skall inte slängas i våra kärl utan köras antingen till kvitten eller till en återvinningsstation (det finns bl. a. en på Vasavallen).

När glaskärlet är fullt så är det inte ok att ändå fortsätta lägga på tomglas och det är heller inte ok att ställa flaskorna på golvet. Vem är det som ska plocka efter er tänker ni? Ta då istället med dem när ni åker och handlar och lägg i glas-igloo på någon av alla återvinningsstationer som finns.

Nej, bättring goa grannar. Vi bor i ett fantastiskt hus och trivseln skapar vi endast själva så hjälp till nu.

GÄSTPARKERINGEN

Vi har en enda gästparkering som vi tillskapat tack vare att en medlem inte behöver sin p-plats. Den har vi ordnat för att åtminstone ha en plats att erbjuda den som gästar någon i huset. Det är inte meningen att vi som bor i huset ska ställa våra bilar på denna enda gästparkering. Så snälla ni, håll den tom så vi kan erbjuda den till våra gäster.

Vi lyckades också, tack vare välvilja från Strängnäs kommun, ordna med ytterligare fyra till fem platser men de är mer fria. Det är inte våra platser utan Strängnäs kommuns och där får vem som helst stå i upp till 24 timmar. Det är platserna mellan Bataljonsvägen och våra platser ut med gymnastiksalens kortsida.

FÖRVALTARE

Arbetsgruppen har tagit fram ett förfrågningsunderlag som just nu granskas av övriga i styrelsen. Vi räknar med att kunna skicka ut förfrågningsunderlaget till intresserade förvaltare. Under mars eller april månad kommer vi förhoppningsvis kunna besluta om vem som blir förvaltare från och med 1 juli 2022.

LÄGENHETSSKIFTEN

Vi har under november - december haft två lägenhetsskiften med tillträde i februari och mars. Det är en lägenhet i uppgång A och en lägenhet i B som bytt ägare. Vi hälsar alla nya varmt välkomna!

Nästa styrelsemöte är den 9 februari.

Stort tack för 2021 säger vi i styrelsen och önskar er alla en fantastiskt God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.

Classe Boström, Ordförande