ORDFÖRANDE har ordet - februari 2021

Så har styrelsen haft sitt första möte under 2021 och det blev ett mycket intressant och långt möte. Många spännande frågor att diskutera men också att fatta beslut kring.

En sak som vi beslutade ikväll var att vi inte kommer att skicka ut styrelseprotokollen i sin helhet från och med nu utan alla medlemmar kommer att få informationen från styrelsemötet här, via "ordförande har ordet".

Detta gör vi inte för att vi vill hemlighålla något för det vill vi verkligen inte utan det handlar om GDPR och att vi i protokollen behöver skriva ut namn och uppgifter som kan kopplas till enskilda individer vilket gör att vi inte ska skicka ut dessa. Så av den anledningen får ni informationen den här vägen och önskar ni förtydligande inom något område är ni välkomna att kontakta vem ni vill i styrelsen så kommer ni att få ytterligare information, men inga uppgifter som kan kopplas till en person.

Digitalt möte

Åter så har vi haft ett digitalt möte som fungerat mycket bra men vi längtar nog alla till den dagen då skälet till digitala möten inte finns längre utan vi kan ses som vanligt.

Ekonomi

Lite tidigt att kommentera hur det går för oss ekonomiskt efter endast 1,5 månader men allt ser bra ut. Vi pratade lite även om bokslutet som vi tyvärr inte har klart än men prognosen är mycket bra och stämmer väl överens med det vi sagt tidigare. En mycket positiv sak är minskningen av våra uppvärmningskostnader som sjunkit rejält efter att vi sänkt temperaturen i trapphusen. Vi hade en kostnad under 2019 på 357 tkr och för 2020 med 298 tkr. Sen kan man inte jämföra exakt mellan två år men helt klart går vi åt rätt håll så tack alla.

Energioptimering

Vi har tagit in uppgifter från HSB vad det skulle kosta att undersöka vilka optimeringar vi skulle kunna göra för att sänka kostnaderna ytterligare gällande uppvärmning, vatten och el. Vi beslöt att skjuta på detta beslut till i höst eller möjligen nästa vår så att vi varit i drift under mer än 2,5 år.

Nya p-platser för besökande

Strängnäs kommun kommer att anlägga tre stycken 24-timmars parkeringsplatser vid våra parkeringsplatser utmed kortsidan på gymnastiksalen. Så mellan våra platser och Bataljonsgatan kommer dessa platser att målas och skyltas upp.

Lite blandat

Vi beslutade tydliggöra att vi inte ska mata fåglar från balkonger och uteplatser. Detta för att det skräpar ner hos grannar och lockar möss. Vi landade också i att inte uppföra något fågelbord på vår tomt av samma skäl.

Vi kan ännu inte gå kurs för hjärtstartaren pga pandemin tyvärr.

Tre styrelseledamöter har tagit fram ett förslag kring hur ytan nedanför vår tomt mot Mälaren skulle kunna utformas. Vi beslutade att den ska läggas ut på vår fbgrupp så att alla medlemmar kan lämna sina synpunkter på förslaget innan vi presenterar det för Strängnäs kommun.

Vi fortsätter att undersöka möjligheterna till laddstolpe/stolpar. Prisförslag har hämtats in från SEVAB men vi ska höra även med Kilenkrysset som nyligen uppfört laddstolpar.

Vi beslutade att ansöka om medlemskap i Bostadsrätterna. Där kan vi få hjälp med mycket som förening. Juridisk hjälp, råd till styrelsen, billigare försäkringar, kurser och seminarier och mycket mer. Det är gratis under 2021 så vi kan prova oss fram och tycker vi sedan att vi vill fortsätta så är det en årlig kostnad på 5 100 kr.

Ett förslag och utkast till hur vår förening ska hantera personuppgifter enligt GDPR har tagits fram.

Arbetet med garantibesiktningen och det fortsatta arbetet med vilka avtal som gäller och vad vi har att förvänta oss framöver. Styrelsen har gett en medlem i uppdrag via fullmakt att föra föreningens och medlemmarnas talan gentemot Vasallen, HMB och besiktningsmännen. Här räknar vi med att vi inte kommer komma överens riktigt med våra motparter så det är ett av skälen till medlemskapet i Bostadsrätterna så vi kan få hjälp.

Vi ska se över det förslag till tilläggsavtal för trädgårdsskötseln som vi fått från HSB och till nästa gång fatta ett beslut om vi ska anta förslaget eller inte.

Förvaltaravtal

Vi beslutade att under 2023 jämföra vårt förvaltaravtal med HSB med andra aktörer på marknaden för att se om vi har eller kan få ett ännu bättre avtal.

Radonmätning

Även inom detta område kommer vi behöva stöd och hjälp från Bostadsrätterna. Detta då Strängnäs kommun skriftligen krävt in av Vasallen ett protokoll från en radonmätning för att få startbesked för att få börja bygga. Protokollet skulle ha lämnats senast vid ett sk slutsamråd men detta gjordes inte och det finns heller inget omnämnt om detta från slutsamrådets protokoll. Kommunen säger nu att de aldrig krävde att Vasallen skulle göra en radonmätning, att de ändrat sina rutiner, trots att vi har det skriftliga kravet som de ställt mot Vasallen. Strängnäs kommun ställde samma krav på Kilenkrysset för ”systerhuset” öster om oss och Kilenkrysset gjorde där en radonmätning som visade bra värden och en bit under gränsvärdena vilket är bra. 

Strängnäs kommun kräver inte av oss att vi ska göra en radonmätning och vi vill gärna veta vad vi har för rättigheter här innan vi eventuellt beslutar om en radonmätning. Vi ska även lyssna med nybyggnationen ”Båthuset” om de krävts på en radonmätning och om de gjort den och deras resultat. Att göra en radonmätning är säsongsbetonad och ska göras under den kallare perioden så vi beslutade att fortsätta undersöka vår sak och skjuta på en eventuell radonmätning till nästa vinter.

Energideklaration

Vi försökte beställa en energideklaration för en tid sedan men det visade sig att vi inte har någon fastighets id för vår fastighet. Något som Vasallen skulle ha sett till via Lantmäteriet. Självklart har vi tillskrivit Vasallen och Lantmäteriet om detta men inte fått något svar.

Nya medlemmar

Den 26 februari och den 25 mars kommer vi att få nya medlemmar till föreningen som vi hälsar varmt välkomna. En är från Strängnäs och två kommer från Österhaninge.

Nästa styrelsemöte

Är inbokat den 21 april så om ni har något ni vill att vi ska ta upp eller som ni vill informera oss om är ni välkomna att höra av er till vem som helst av oss.

Styrelsen önskar er alla nu en Covidfri vår med mycket sol och värme framöver.


Jag lägger till ett arabiskt ordspråk som jag önskar er alla.

Må solen lysa på er stig och låt era fienders kameler bli utan vatten”.

 

Classe Boström

Ordförande