ORDFÖRANDE HAR ORDET - februari 2022

Ordförande har ordet.

Hej alla medlemmar i BRF Eldsundsviken 1!

Onsdagen den 9 februari 2022, hade vi årets första styrelsemöte vilket kändes väldigt trevligt och effektivt som vanligt.

Ekonomi

Vi pratade lite om vår kommande årsredovisning och hur läget ser ut inför den just nu. Kim redovisade att 2021 ser ut helt enligt plan och för 2022 finns inget att redovisa än.

Cykelförrådet

Vi diskuterade det lite överfulla cykelförrådet och hur vi ska kunna skapa utrymme. Vi kommer att sätta upp fyra väggfästen som totalt tar åtta cyklar vilket gör att de försvinner från golvytan och på så sätt skapas det lite utrymme. Vi kommer också att vända oss till våra medlemmar för att be de som kan att göra sig av med cyklar som inte används.

Revisor

Vi har ställt frågan till sju revisorer om en offert inför 2023 års verksamhet. Två revisorer har lämnat anbud så här långt och priset som båda lämnat är lägre än nuvarande revisor. Det vi måste bestämma oss för är vilken nivå vi vill ha på revisorn. Det finns inget krav på att vi ska ha en auktoriserad revisor så vi kommer presentera alternativen även för valberedningen som då får vara med och förslå inför stämman som kommer att avgöra och välja revisor för föreningen.

Laddstolpar

Fyra medlemmar har nu anmält intresse för laddstolpe till elbil vilket gör att styrelsen nu beslutat att låta installera fyra laddstolpar. Installation och drift av dessa kommer belasta avgiften för p-platsen och självklart också elen.

Soprummet

Vi kan med glädje nu konstatera att det fungerar väldigt bra i soprummet. De åtgärder som vidtogs samt bättringen som skett från oss medlemmar har gjort att det är mycket trevligare att besöka soprummet idag. Stort tack alla.

Garantiärenden

Bengt-Göran J har envetet kämpat för att vi ska få rätt gentemot Vasallen och HMB gällande främst felmonterad kyl/frys och micro. Idag kan vi konstatera att kämpandet gett resultat i form av ett erkännande från HMB att det är felmonterat. Nu har vi kampen kvar att få det åtgärdat då HMB väldigt gärna vill pröva om skulden finns hos någon annan i kedjan av leverantörer och entreprenörer. Vi följer detta nogsamt och återkommer så fort vi vet mer. Bra kämpat B-G. 

Kalla element

Ett antal medlemmar har drabbats av kalla element i vinter och det pågår ett arbete med att få ordning på detta problem. Bravida har varit här och genomfört vissa åtgärder vilket gjort nytta hos några. Benke har gjort en inventering av återstående problem och anmält detta till HSB som ett garantiärende.

Upphandlingen av förvaltare

Sju förvaltarföretag har hämtat ut förfrågningsunderlaget och de har till sista februari på sig att lämna in sina offerter. Två företag har redan lämnat in sina offerter och arbetsgruppen har öppning av samtliga offerter den 2 mars.

Stämman

Vi beslutar att stämman den 8 juni ska genomföras fysiskt i år och vi hoppas det beslutet kan förverkligas. Om nya restriktioner beslutas under våren får vi ta om beslutet. Vi hoppas få låna en stor lokal av gymnasiet så vi får plats med avstånd.

Kommunikation med medlemmarna

Vi beslutade idag att viktig information från styrelsen till medlemmarna inte enbart får ske genom Facebookgruppen då alla inte har tillgång till gruppen. Information kommer även att läggas ut på vår hemsida och i de fall där det är bråttom eller mer viktigt så kommer även informationen att anslås i våra trapphus.

Gemensam elmätare och solceller på taket

Vi diskuterade för- och nackdelar med gemensam elmätare och beslutade att ta reda på mer om det. Frågan ska ställas till HSB om de kan ta fram ett förslag. Även solceller på taket ska undersökas, dels om vi får sätta upp dem men också om och vilken effekt de skulle kunna ha för oss.

Nästa styrelsemöte

Tidigare beslutat styrelsemöte den 13 april ändras till den 6 april med start kl 18.00.

Classe Boström, Ordförande.