Ordförande har ordet - juni 2021

Hej alla medlemmar i BRF Eldsundsviken1!

Så har vi haft två möten i styrelsen. Ett konstituerande möte och ett vanligt styrelsemöte, det första med den nya styrelsen efter stämman.

Hur vi konstituerat oss och vilka roller och funktioner som tillsatts så att ni har koll på vem ni kan vända er till i olika frågor hittar ni nu på vår hemsida under ”Styrelsen”.

Utöver detta så har vi även fattat beslut om firmatecknare, vem som får attestera, vem som får godkänna nya medlemmar o.s.v. En rad formaliafrågor som mer är interna i styrelsen.

Så har vi då alltså också haft vårt första ordinarie styrelsemöte i nya styrelsen och vi började med att artigt presentera oss för varandra och berätta lite om oss själva. Det var nyttigt och roligt att få lära känna övriga lite mer.

Vår ekonomi är fortsatt god och vi ligger i fas med hur vi budgeterat för året. Det vi måste hålla koll på är att priserna börjar gå upp och om inflationen ökar så finns risk att räntorna stiger. Nu sitter vi med bra och fasta räntor så vi får mer hålla koll på värme, vatten och energi. Under hösten får vi göra en analys av det ekonomiska läget och se om vi kan hålla kvar våra avgifter på nuvarande låga nivå.

Lite rapporter:

 • Fasadåtgärder har inletts idag utifrån garantibesiktningen.
 • En takbesiktning är beställd så vi har koll på att takpannor är hela och ligger på plats inför hösten.
 • En anslagstavla har satts upp i soprummet.
 • Benke undersöker om de avtal vi har med HSB även inbegriper rökluckorna och vi ska även ta in kostnadsförslag gällande brandsläckare.
 • Ännu inget nytt gällande vår nya uteplats eller de tre p-platser som ska iordningsställas av Strängnäs kommun.
 • Den kurs för att lära oss hjärtstartaren kommer att dras igång, nu med max 8 deltagare p.g.a. pandemin. Thomas skickar ut information till de som anmält sig.
 • Efterfrågan ska göras på vår fb-sida efter någon eller några som är intresserade av att medverka i arbetsgrupper, bl.a. någon som är intresserad av att lära sig sköta hemsida och fb-sida tillsammans med Carin då hon sedan inte är tillgänglig. Lotta Alterbeck har anmält intresse att hjälpa Carin vid utsmyckning entréer vid jul och påsk. Andra intresserade för att hjälpa till med något kan anmäla sig till Carin.
 • Vi har beslutat med ny vinterförvaring av vår båt och den kommer från och med kommande vinter att förvaras i Sanda i det gamla båtvarvet för en kostnad om 2 500 kr/år vilket inkluderar hämtning och återlämning av båten, högtryckstvätt samt laddning av batteri till sjösättning. Båten är just nu trasig av okänt skäl, länspumpen och elmotorn fungerar inte. Thomas och Benke lovar titta på det.
 • Kim gjorde en bra och informativ dragning gällande två alternativ för laddstolpar till elbilar. Vi beslutade att gå ut med en intresseanmälan för just elbilsplats. Kostnaderna för dessa kommer att få bekostas av den som hyr platsen med en ökad månadshyra och elen som används belastar självklart den som har elbilsplatsen. Vi återkommer med mer information om detta efter nästa styrelsemöte.
 • Lägenhet 1101 i 10A har bytt ägare med inflyttning den 23 juni. Även lägenhet 1303 i 10B har bytt ägare från den 15 juli.
 • Nästa styrelsemöte är den 25 augusti.

Styrelsen önskar er alla en riktigt skön sommar.

Classe Boström

Ordförande