ORDFÖRANDE har ordet - maj 2021

Hej alla medlemmar i BRF Eldsundsviken1!

Så har vi nu haft årets stämma och precis som förra året fick vi hålla stämman utan fysisk närvaro av er medlemmar och den genomfördes istället genom poströstning.

En poströstning där vi fick nytt rekord i antalet deltagande medlemmar på en stämma inklusive den som hölls fysiskt 2019. Vid den stämman var det 18 som deltog, vid ordinarie stämma 2020 var det 17 som poströstade och vid extra stämman 2020 var det 18 som röstade. Vid årets stämma röstade 23 röstberättigade vilket är mycket glädjande. Hoppas vid nästa stämma att ännu fler kommer att delta och att den då får vara fysisk så vi kan träffas igen och berätta mer om vårt styrelsearbete och där alla får möjligheten att ställa de frågor man kan tänkas ha.

Nu är vi en ganska liten förening så jag hoppas att alla medlemmar inte har några problem med att ställa frågor till oss i styrelsen ändå, för sådant man undrar över eller om man har förslag på hur vi bäst ska hantera era intressen. Styrelsens uppdrag är att se till de allra flesta medlemmarnas intressen vilket ibland kan medföra att inte alla är nöjda med de beslut som fattas men det är så det är i en förening. Om ni inte är nöjda med besluten så hoppas jag att ni hör av er för självklart kan styrelsen fatta fel beslut men det är inget vi vill göra. Sen vill jag gärna uppmana er att även skicka glada tillrop om ni är nöjda med besluten för det stärker styrelsens medlemmar i sitt arbete att få lite glada tillrop ibland. Inte för ofta bara för då blir vi lite stöddiga och det är inte bra. :)

Så får jag framföra ett stort tack för det förtroende ni visat så att jag även till kommande stämma får vara er ordförande och leda styrelsens arbete. Vi har ända sedan starten haft en väldigt bra stämning i styrelsen och alla bidrar och hjälper till på allra bästa sätt. Så det är inte svårt att vara ordförande i brf Eldsundsviken 1, så tveka inte att prova på den rollen, det är riktigt roligt, givande och lärorikt.

Valberedningen har varit mycket duktiga och framgångsrika med att få tag i ersättare för de två som slutat så det känns mycket bra och spännande. Som ni vet så är det endast ordförande som väljs av stämman. Övriga poster kommer att väljas på vårt konstituerande och första styrelsemöte den 16 juni.

Så här ser er nya styrelse ut och alla 23 som röstade var för valberedningens förslag:

Classe Boström, omvald ordförande. Vald på 1 år

Bengt Orvnäs, omval men ny som ledamot. Vald på 2 år

Josefin Lindberg Roug, nyvald ledamot. Vald på 2 år.

Carin Adlén, omvald ledamot. Vald på 1 år.

Willy Pettersson, omvald ledamot. Vald på 1 år.

Kjell Alterbeck, omvald suppleant. Vald på 2 år.

Thomas Olsson, omvald suppleant. Vald på 2 år.

Kim Thomé, nyvald suppleant. Vald på 1 år.


Valberedning

Lotta Alterbeck, omvald på 1 år.

MaryAnne Olsson, omvald på 1 år.

Johan Syk, nyvald på 2 år.

Efter det konstituerande mötet den 16 juni återkommer jag med vem som valts till övriga poster som ska tillsättas. Vi kommer då även att tillsätta de olika positioner och skötselområden som vi delar upp mellan oss så ni vet vem ni ska vända er till i specifika frågor.

Med förhoppning om en skön vår och med kraftig minskning av Corona.

Classe Boström
Omvald ordförande