Ordförande har ordet - oktober 2021

Hej alla medlemmar i BRF Eldsundsviken 1!
Den 27 oktober hade vi styrelsemöte, ledsen att ”Ordförande har ordet” dröjde lite denna gång men det beror på ett intensivt arbetsliv som gjort att jag varit väldigt upptagen ett tag, samt tillfälligt problem för Carin att logga in på vår blogg. Men nu är det också löst.

EKONOMI

Som vanligt började vi mötet med ekonomin. Vi följer väl den budget som är uppsatt för året och har ganska små avvikelser. Kim presenterade ett budgetförslag för 2022 som antogs och i det budgetförslaget ligger en avgiftshöjning med 3 procent för 2022. Vi väljer att ta det beslutet då vi ser flera orosmoln kring ökade kostnader och för att parera det så blir det den första höjningen sedan föreningen startades 2018. Som vanligt så kommer vi självklart att följa ekonomin mycket noga under 2022 och vi ser även möjligheter till åtgärder som håller en del ökningar på behörigt avstånd. Vi ska upphandla ett lån under 2022 och vi kommer även att upphandla nya förvaltaravtal vilket vi hoppas ger positiv effekt som motvikt till de ökningarna inom bland annat elkostnader som vi ser framför oss.

Ökningen med 3 procent kommer att börja gälla från den 1 januari 2022.

RAPPORTER

Vi kommer i det kommande förvaltaravtalet ändra städfrekvensen under perioden maj-sept. Idag städas det varje vecka men vi kommer att ändra till varannan vecka. Dels för att vi inte ser ett behov av städning varje vecka under den perioden, dels för att hålla nere våra kostnader.

Rökluckorna i trapphus A och C är kontrollerade och en fortsatt skötsel och underhåll av dessa kommer att ske via avtal som kommer under kommande vecka. För att klara underhållet av dessa har en stege köpts in.

Vi kommer gå ut med ett dokument gällande samtycke om hur vi hanterar personuppgifter, allt enligt de nya reglerna för GDPR. De enda personuppgifter vi har är namn, adress och e-postadress och att vi har dessa uppgifter kommer vi be er medlemmar om ett godkännande för. Övriga uppgifter sköts av vår förvaltare som för tillfället är HSB.

Dörrarna med automatisk öppning får inte ställas upp utan att slå av automationen eller elen. Tyvärr så går de sönder om de ställs upp utan att stängas av innan. Det är enkelt att slå av dem och undrar ni över hur det görs så kontakta Bengt Orvnäs då ni har behov av att ställa upp de dörrarna.

Styrelsen beslutade anta förslaget om ”Huskurage”. En policy om hur vi som grannar ställer upp för varandra om vi vet eller tror att någon far illa på något sätt. Ni kommer finna detta policydokument på vår hemsida samt på anslagstavlorna i entrén.

Uteplatsen på kommunens mark – En långdragen historia helt i onödan men nu har vi ändå landat i ett nytt möte med kommunen, först i vår tyvärr, där vi går igenom vad som kan och får göras. Tyvärr så kommer vi tvingas göra det själva, det vi orkar med både fysiskt och ekonomiskt.

Helgen den 5–7 nov. kommer vår båt att förses med strömbrytare till länspumpen.

Vi ser inte ut att kunna få några bidrag för HLR/hjärtstartarkursen som vi försökt söka för. Kommunen hade inga sådana bidrag?

Nu när huset är fyllt av boende och inga lägenheter står tomma så blir det mer sopor än tidigare. Naturligtvis positivt men kan leda till att vi måste anpassa och öka tömningarna på vissa fraktioner vilket kommer öka våra kostnader. Kjell håller koll på detta och återkommer med förslag.

Vi har fått bekräftelse från SEVAB gällande förlängning av elavtalet

Samtliga hissar har besiktigats utan anmärkning

LADDSTOLPAR

Styrelsen har beslutat gå vidare med två offerter som vi fått och det som behövs nu är lite förtydliganden i dessa offerter. Vi kommer också att gå ut till de som visat intresse och efterfråga om de medlemmar som visat intresse kommer teckna ett sådant p-avtal. Avtalet kommer innebära att en p-plats med laddstolpe ökar från 250 till 400 kr/mån för installationskostnaden och sedan får p-platsinnehavaren sedan självklart även betala för den el som går åt för att ladda bilen. Denna kostnad bygger på bidrag vi har möjlighet att få som håller kostnaden nere. Nästa gång vi ev. utökar antalet platser så hänger även det ihop med om vi kan få bidrag och det får man en gång per år.

SENSORBYTE

Ytterdörren i 10 C behöver ett sensorbyte vilket styrelsen beslutar att beställa. Lång leveranstid tyvärr och till en kostnad av 10–12 tkr.

FÖRVALTARE

Styrelsen beslutade att säga upp samtliga avtal med HSB. Detta för att göra en upphandling av förvaltare. HSB som vi har som förvaltare idag är något som vi ”ärvt” från Vasallen. Så för att möjliggöra ett billigare och bättre avtal så kommer fler förvaltare att tillfrågas i en upphandling där även HSB självklart får chansen att lämna in ny offert. Vi ser detta som ett led i att hålla nere kostnaderna men också för att kunna styra den service vi köper till att få den service vi behöver.

Ny förvaltare ska vara utsedd under kvartal 2 2022, då vårt gällande avtal med HSB går ut vid halvårsskiftet 2022.

En projektgrupp är tillsatt.

LÄGENHETSSKIFTEN

Vi har under hösten haft tre lägenhetsskiften även om inte alla tillträtt ännu. Det är två lägenheter i uppgång C och en lägenhet i B som bytt ägare. Vi hälsar alla nya varmt välkomna och just nu är det boenden i samtliga lägenheter och endast en lägenhet till salu som vi vet om.

FÖRLÄNGNING AV ANDRAHANDSUTHYRNING

Styrelsen beviljade en ansökan från en lägenhetsinnehavare som upplåter sin lägenhet till sin dotter att så även kan ske under 2022 mot den avgift detta innebär.

NÄSTA STYRELSEMÖTE ÄR DEN 14 DECEMBER

Då kommer styrelsen även att ha en av sina två godkända styrelsemiddagar som är det arvode styrelsen har för sitt uppdrag.

Styrelsen hoppas alla har en fantastiskt härlig höst.

Classe Boström / Ordförande

PS. Bowlingen öppnade den 5 november vilket innebar att vi hade vår första fredags-AW då för alla som ville. Välkomna att hänga på när ni vill! DS.