ORDFÖRANDE har ordet - september 2020

Mitt namn är Claes-Urban Boström men alla kallar mig Classe och det vill jag att ni också gör. Jag blev vald till er nya ordförande vid vår annorlunda stämma som skedde med hjälp av poströstning. 

En poströstning som gick mycket smidigt och stort tack till er alla som röstade och som accepterade situationen och bidrog på ett mycket fint sätt så att vi kunde få till en stämma. Vi höll även en extrastämma för att få till nödvändiga ändringar i våra stadgar men den extra stämman godkändes inte av Bolagsverket då de ansåg att vi inte kunnat skicka ut en kallelse i tid för den trots att vi hade gjort det. Så idag har vi haft ny extra stämma och resultatet blev detsamma och det var 18 röstberättigade som röstade och resultatet var i fullständig enighet så stort tack igen.

Tyvärr så är orsaken till poströstningen den pandemi vi befinner oss i och vi förstår att det kan vara tufft för många. Tveka inte att be om hjälp om ni behöver det, finns många i huset som kan bidra på något sätt.

Varmt välkomna till vår nya hemsida som Carin Adlén så förtjänstfullt gjort och hon är även hemsidans administratör. Så om ni har frågor kring den eller förslag så ska ni kontakta henne.

Jag kommer att efter varje styrelsemöte skriva lite kring vad som hänt och vad vi beslutat och varför här på hemsidan under rubriken ”Ordförande har ordet”. Hoppas ni kommer finna det intressant och på detta sätt ha lättare att förstå varför vi beslutat som vi gjort. Ni är alltid välkommen att ta kontakt med mig eller vem ni vill i styrelsen om ni har förslag, idéer eller undrar över något.

Sedan stämman så har en del hänt innan dagens styrelsemöte och extrastämma så här kommer en liten kort summering av det.

Vi har låtit ta fram en underhållsplan för vår fastighet som sträcker sig ca 15 år framåt i tiden. Då allt är nytt så är det inte så mycket som behöver göras på några år men skönt att ha en plan som vi ska försöka hålla.

Ett möte har hållits med Strängnäs kommun gällande marken mellan vårt hus och vägen. Den del som ligger närmast vårt hus nedanför slänten är Strängnäs kommuns och den längst ner mot vägen är Sjögrävarn AB:s. Strängnäs kommun vill gärna ha förslag från oss hur vi vill att den del som de äger ska se ut och de är beredda att bidra så det blir så. Här har även Vasallen lovat i ett tidigare skede att hjälpa till. Vi återkommer om det när vi vet mer. Har ni förslag så lämna det till Juha.

Föreningen har tre lån och det var dags att lägga om ett av lånen nu efter sommaren så vi har gjort en upphandling och fick in fyra anbud. Vinnare blev SBAB som lämnade en offert med lägst ränta så vår nya ränta på det lånet kommer bli så lågt som 0,74 % mot det lån vi hade som var 1,52 %.

Vid vårt konstituerande möte så utsågs ledamöter och ersättare till olika uppdrag och vem som ansvarar för vad kan ni läsa mer om här på vår hemsida. De som nu har de olika uppdragen har redan satt fart så en rad trevliga och bra saker har redan hänt, bra jobbat.

Idag har vi haft ett kort möte med endast några få punkter. Thomas Olsson fick vid förra mötet ett uppdrag att undersöka möjligheterna att införskaffa en hjärtstartare och idag beslutade vi att hyra en. Så den kommer nu att beställas. Juha Suonperä kommer att hålla en utbildning på den och vi hoppas att tre personer per trappuppgång vill gå denna utbildning så att många kan hantera den om det värsta skulle hända.

Vi har också beslutat att byta portkod. Något vi bör göra regelbundet och vi återkommer i god tid när det kommer ske genom att meddela detta på våra anslagstavlor. Den nya portkoden kommer sedan att delges er genom brev.

Kan också berätta att vår ekonomi är fortsatt god och vi ligger just nu ca 50 tkr bättre än budget och med vår nya ränta som börjar gälla från 1 oktober ser det ännu bättre ut. Så vi siktar på att inte höja avgiften för 2021 heller.

Detta blev lite extra långt då vi haft mer än ett möte sedan stämman. Kommande ”Ordförande har ordet” kommer vara lite kortare men kanske mer berättande istället.

Ser fram emot att få leda styrelsens arbete under detta år och det är en mycket engagerad och kunnig styrelse så det är ett rent nöje.

Tveka inte att höra av er om det är något ni undrar över.

Må väl och håll ut 

Classe Boström, Ordförande.