Söndag 26/9, 2021 – Guidad tur i vårt unika bostadsområde

Stort tack till vår guide, Per Olof Rosén, anställd vid regementet sedan 1964. Vad han inte känner till om vår kaserngård är inte värt att veta. Han kryddade rundturen med både spännande historia och personliga anekdoter och minnen. Mycket intressant och trevligt i härlig höstsol! 

Per-Olof Rosnjpg


Här kommer en kort sammanfattning för er som inte kunde vara med:

Vi bor i kasernhus nr 7. Här höll först Arméns motorskola hus. Senare huserade också Musikplutonen här, fram till regementets nedläggning. Under den tiden arbetade Per-Olof tillsammans med dåtidens musikprofil Egon Kjerrman, känd som tidig programledare i Allsång på skansen, i vår kasern. Senare fanns också en läkarmottagning ”Sjukan”, på bottenvåningen. Varje logement förvarade sitt eget material. För att få upp detta högst upp, firade man upp det med hjälp av krokarna som finns på husets fasad.

Kasern7jpg

1627 bildades Södermanlands regemente i Malmköping. 1907 fattades beslutet att det skulle flyttas till Strängnäs år 1921. Spadarna sattes i marken år 1916 och kasernerna var inflyttningsklara 1921. Detta år diskuterade man i stadsfullmäktige att ”sinnesslöa” patienter skulle förflyttas till det nybyggda regementet. För att förhindra detta marscherade Södermanlands regemente från Malmköping. Regementet invigdes sedan av kung Gustav V den 6 juni 1923, 400 år efter att Gustav Vasa valdes till kung i Strängnäs. Den 6 juni blev sedan Sveriges nationaldag och firas bland annat till minnet av hans kröning.

Södermanlands regemente har alltid varit främst när det gäller internationella missioner. 1949 omorganiserades regementet till pansardivision. Genom försvarsbeslut 1958, ändrades det till infanteri, för att åter bli pansar 1963, då med beteckningen P 10.


Vi inledde rundturen mitt på kaserngården, vid ”Signalstenen”. Varje morgon blåstes revelj härifrån och man hissade flaggan.signalstenenjpg


KLOCKHUSET – där fanns matsal, torra livsmedel på övervåningen och kylrum i källaren. På baksidan fanns en ångcentral. I huset fanns också bastu och badkar som militären fick använda en gång i veckan.
Klockhusetjpg


I KANSLIHUSET – satt bataljonschefen. Där fanns officersmässen, bibliotek och en arrest för officerare.
Samling_vid_signalstenenjpg


HUVUDENTRÈN – var förr vid port 1, den som idag är till höger, närmast skolan. Där vi åker in idag fanns då en murad tegelvägg.
Gamla_huvudingngen_hger_om_gymnasietjpg


REGEMENTETS SJUKHUS – låg granne med nuvarande fjärrvärmeverk, på bilden finns det till höger om klockhuset vars gavel vi står vid, alltså inte med i bild. Här utanför berättade Per-Olof inlevelsefullt om de elaka sjuksystrarna.
P-O berttar om de elaka sjuksystrarnajpg
 


OVANFÖR ÅNGCENTRALEN – på baksidan av klockhuset fanns ett FN-skrädderi. FN-soldater utbildades också på regementet, det var här i Strängnäs som de allra flesta FN-soldater utrustades och utbildades fram till början på 80-talet, den s.k. FN-skolan, 1956–1984.I huset bakom Per-Olof på bilden, låg "Markan".
244130451_4750404578326241_4581181852899315233_njpg


STALL – Det fanns även ett sommar- och vinterstall för hästar. Sommarstallet som vi står framför på bilden, blev senare snickarverkstad. De gröna byggnaderna på området är byggda på 40-talet och var bl.a. stridsvagnsgarage.
Framfr_sommarstalletjpg


KURIOSA – Delar av filmen ”Nionde kompaniet” av Colin Nutley, filmades här på regementsområdet i Strängnäs. Göran Persson, f.d. statsminister gjorde sin värnplikt på P 10.

niondekompaniet_bildjpg 


TACK – till Anne Boström som hjälpte mig att anteckna medan jag fotograferade vår trevliga rundtur! Tack också för trevlig efterföljande ”korv med bröd-lunch” på vår gård! (Mycket bra anordnat av flera grannar som hjälptes åt). Extra tack också till grannen Glenn som tipsade styrelsen och ordnade så att denna trevliga guidning blev av. 

Stort tack till Arsenalens digitala museum, där jag med Per-Olofs tips både hittade fina gamla fotografier, de flesta fotograferade av honom själv, samt några kompletterande uppgifter jag lagt till i texten ovan, som kan vara roliga att känna till för oss som bor här.Och här följer några bilder på grannar som har trevligt, följt av de gamla fina bilderna från regementet under sin storhetstid:


Grannar4jpg
Classe_fixar_lunchjpg
Dags fr korvjpg
Grannar1jpg
Grannar2jpg
Grannar3jpg
Dagens fotograf_hungrigjpg
Mvh Carin Adlén, för dagen hungrig fotograf och brf-bloggare i Eldsundsviken1 :)


Bilder från förr:

ARSF001775jpg
243012965_212897114103474_4371485630428737422_njpg
242718263_449716446381638_543574185416996515_njpg
242684905_154883120173232_4260783166915288010_njpg
242523858_555599512312657_2236530526225804264_njpg
242447717_4641181822600318_3278630655839634520_njpg

Från Arsenalen digitalt museums bildarkiv. Med tillstånd från Fotograf Per-Olof Rosén.
(Utom den första bilden, fotograf okänd.)