VÅR HJÄRTSTARTARE

Nu har vår bostadsrättsförening införskaffat en hjärtstartare! Vårt önskemål är att få 3 medlemmar från varje port, totalt 12 personer, att genomgå en kortare utbildning i hur den fungerar. Den är tydligt placerad på väggen inne till höger i ingång B och skyltad på ytterdörren i mittenentrén.

Utbildningen kommer att hållas tisdag den 17/11 kl. 18:00-20:00. Anmäl ditt intresse antingen på mail, sms eller telefon till Thomas Olsson i styrelsen:

thomas-olsson@telia.com
tfn 070 634 34 32


Att använda en hjärtstartare

En hjärtstartare används när en person är medvetslös och inte andas. Innan hjärtstartaren är på plats påbörjas hjärt-lungräddning och 112 larmas.

Vem får använda en hjärtstartare?

Vem som helst får använda en hjärtstartare. Det finns ingen lag som säger att man måste ha utbildning, men utbildning i hjärt-lungräddning och hjärtstartare rekommenderas alltid för att få hjärt-lungräddning med så hög kvalitet som möjligt och för att behandling med hjärtstartare ska komma igång så snabbt som möjligt och utan fördröjande tveksamhet. Hjärtstartaren ger instruktioner men praktisk träning gör att den som använder hjärtstartaren vet vad den ska göra och det går snabbare.

Om hjärtstartare

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att starta om hjärtat vid ett plötsligt hjärtstopp.

Hjärtstartaren består av själva apparaten, ett par elektroder (plattor som klistras på bröstkorgen), en knapp för att ge strömstöt och eventuellt någon ytterligare knapp. Om hjärtstartaren hittar ett kammarflimmer (elektriskt kaos) ges instruktion om defibrillering, d.v.s. en elektrisk stöt. Du kan aldrig ge en stöt om inte hjärtstartaren analyserat att det behövs.

KÄLLA: hjärtlungfonden.se

Med vänlig hälsning från styrelsen

123722108_695448601347468_1069866001093068096_njpg