felanmälan

VIKTIGT! Alla felanmälningar/observationer gällande själva fastigheten eller tomten, till exempel beställning av extra sandning, skottning m.m. ska ALLTID gå via Bengt Orvnäs.
Epost: bengt.orvnas@telia.com eller tfn. 070 664 0603 

Vår fastighet förvaltas av Riksbyggen.

Alla felanmälningar som gäller lägenheten ska anmälas på 
"Mitt Riksbyggen".

Störningsjour: Tfn 0771-860 860   (Riksbyggen
Kontakta i första hand den granne som stör. Om det inte hjälper, ta kontakt med styrelsen. Vid upprepade, ihållande och störande ljud kvällar och nätter ring störningsjouren.

Akuta ärenden:
 Tfn 0771-860 860    (Riksbyggen)
Vid akuta fel under icke ordinarie arbetstid som inte kan vänta till nästa vardag, till exempel, vattenläcka, skadegörelse eller liknande.