felanmälan

Alla felanmälningar/observationer gällande själva fastigheten eller tomten ska gå via Bengt Orvnäs i vår styrelse: 
Epost: bengt.orvnas@telia.com eller tfn. 070 664 0603 

Vår fastighet förvaltas av HSB Södermanland. 

Alla felanmälningar som gäller lägenheten ska alltid anmälas först till
felanmalan.strangnas@hsb.se eller tfn 010 442 55 00.
 
Förvaltare: Anette Mynttinen:

E-post: Anette.Mynttinen@hsb.se

HSB i Strängnäs, Mariefredsvägen 42
Tfn vx 010-442 55 00

Besökstider: Vardagar kl 9.00-12.00, 13.00-15.00 

Störningsjour:
Tfn 010-470 55 39
I första hand, kontakta den granne som stör. Om det inte hjälper, ta kontakt med styrelsen. Vid upprepade, ihållande och störande ljud kvällar och nätter ring störningsjouren.

Jourtelefon:
010-470 55 39
Vid akuta fel under icke ordinarie arbetstid som inte kan vänta till nästa vardag, till exempel, vattenläcka, skadegörelse eller liknande.