felanmälan

VIKTIGT! Alla felanmälningar/observationer gällande själva fastigheten eller tomten, till exempel beställning av extra sandning, skottning m.m. ska ALLTID gå via Bengt Orvnäs.
Epost: bengt.orvnas@telia.com eller tfn. 070 664 0603 

Vi har gentemot Vasallen och HMB, fem års garanti på samtliga vitvaror. Kontakta Bengt Orvnäs för instruktioner.

Vår fastighet förvaltas av Riksbyggen.

Alla felanmälningar som gäller lägenheten ska anmälas på 
"Mitt Riksbyggen".

Störningsjour: Tfn 0771-860 860   (Riksbyggen
Kontakta i första hand den granne som stör. Om det inte hjälper, ta kontakt med styrelsen. Vid upprepade, ihållande och störande ljud kvällar och nätter ring störningsjouren.

Akuta ärenden:
 Tfn 0771-860 860    (Riksbyggen)
Vid akuta fel under icke ordinarie arbetstid som inte kan vänta till nästa vardag, till exempel, vattenläcka, skadegörelse eller liknande.