vår styrelse


Vid årsmötet 2022 valdes följande:
Classe Boström omvald ordförande på 1 år. Även ansvarig gentemot kontakten med Riksbyggen.
Kim Thomé, tidigare ersättare men nu vald som ledamot för 2 år. Kim är även ekonomiskt ansvarig samt vice ordförande.
Elin Erlandsson, nyvald ledamot för 2 år och ny sekreterare samt postmottagare. 
Thomas Olsson, tidigare ersättare men nu vald till ny ledamot i 2 år. Thomas är även ansvarig för vår utemiljö.
Bengt Orvnäs är kvar på löpande mandat och ansvarig för fastighetsdrift, skötsel och GDPR.
Viktor Andersson nyvald suppleant på 2 år
Kjell Alterbeck kvar på löpande mandat och ansvarig för vår sortering.och sophantering.


Valberedningen:
Lotta Alterbeck omvald i 2 år
Mona Orvnäs nyvald i 1 år
Johan Syk kvar på löpande mandat.

Ny revisor blir
Anette Gustavsson, redovisningskonsult
Utanför styrelsen så får Marcus Mod ansvaret för vår kommunikation via Facebook, hemsida och kommande sida på Riksbyggen.
John Eriksson ansvarig för vår båt tillsammans med Elin Erlandsson.


Kontakta oss

Många av frågorna styrelsen får hittar du svaren på från sidan medlemsinfo. Om du vill kontakta någon av oss för ett specifikt område, ta gärna kontakt med:

Claes-Urban Boström. Ordförande.
Epost: cu.bostrom@gmail.com

Bengt Orvnäs. Felanmälningar fastighet, soprum samt GDPR-ansvarig. 
Epost: bengt.orvnas@telia.com

Kim Thome. Ekonomiansvarig.
Epost: kim@thome.se