vår styrelse


Vid årsmötet 2023 valdes följande:
Classe Boström omvald ordförande på 1 år. Även ansvarig gentemot kontakten med Riksbyggen.
Kim Thomé, är kvar på löpande mandat. Kim är även ekonomiskt ansvarig samt vice ordförande.
Elin Erlandsson, är kvar på löpande mandat. Elin är även sekreterare samt postmottagare. 
Thomas Olsson, är kvar på löpande mandat. Thomas är även ansvarig för vår utemiljö.
Bengt Orvnäs omvald på 2 år och ansvarig för fastighetsdrift, skötsel, GDPR samt hemsida.
Viktor Andersson är kvar på löpande mandat.
Anneli Nylén nyvald suppleant på 2 år.


Valberedningen:
Lotta Alterbeck är kvar på löpande mandat.
Mona Orvnäs omvald på 2 år.
Johan Syk omvald på 1 år.

Ny revisor blir Eie Öberg

John Eriksson ansvarig för vår båt tillsammans med Elin Erlandsson.

Kontakta oss

Många av frågorna styrelsen får hittar du svaren på från sidan medlemsinfo. Om du vill kontakta någon av oss för ett specifikt område, ta gärna kontakt med:

Claes-Urban Boström. Ordförande.
Epost: cu.bostrom@gmail.com

Bengt Orvnäs. Felanmälningar fastighet, soprum samt GDPR-ansvarig. 
Epost: bengt.orvnas@telia.com

Kim Thome. Ekonomiansvarig.
Epost: kim@thome.se