vår styrelse

 Vid vårt konstituerande styrelsemöte den 16 juni 2021 passade vi på att fotografera den nya styrelsen, vald på årstämman 19 maj, 2021.
På bilden ser ni från vänster:
Thomas Olsson
Kjell Alterbeck, Carin Adlén, Josefin Lindberg Roug, Claes-Urban Boström, Bengt Orvnäs, Kim Thome och Willy Pettersson.

Kontakta oss

Många av frågorna styrelsen får hittar du svaren på från sidan medlemsinfo. Om du vill kontakta någon av oss för ett specifikt område, är våra ansvarsområden uppdelade enligt följande:

Claes-Urban Boström. Ordförande.
Epost: cu.bostrom@gmail.com
Carin Adlén. Vice ordförande, hemsida, blogg & Facebook, utformning/dekoration ute.  
Epost: carin@carinadlen.com 
Josefin Lindberg Roug. Sekreterare & postmotttagare.  
Epost: josefin.lindberg@hotmail.com
Bengt Orvnäs. Felanmälningar fastighet, soprum samt GDPR-ansvarig. 
Epost: bengt.orvnas@telia.com
Willy Pettersson.
Epost: willyrick50@gmail.com
Kim Thome. Ekonomiansvarig.
Epost: kim@thome.se
Thomas Olsson. Underhåll utemiljö samt vår båt. 
Epost: thomas-olsson@telia.com
Kjell Alterbeck. Underhåll utemiljö samt soprum. 
Epost: kjell.alterbeck@gmail.com