vår styrelse


Vid årsmötet 2024 valdes följande:
Classe Boström omvald ordförande på 1 år. Även ansvarig gentemot kontakten med Riksbyggen.
Kim Thomé omvald på 2 år. Även ekonomiskt ansvarig samt vice ordförande.
Johan Syk nyvald på 1 år. Johan är även sekreterare samt posthanterare. 
Thomas Olsson omvald på 2 år. Thomas är även ansvarig för vår utemiljö.
Bengt Orvnäs är kvar på löpande mandat. Även ansvarig för felanmälningar fastighet, fastighetsdrift/skötsel, GDPR samt hemsida. 
Anneli Nylén är kvar på löpande mandat. Anneli är även ansvarig för p-platser och hissar.
Johan Knutson nyvald suppleant på 1 år.

Valberedningen:
Mona Orvnäs är kvar på löpande mandat.
Jessica Holm nyvald på 2 år.
Anitha Siggeström nyvald på 1 år.

Revisor:
Eie Öberg omvald på 1 år.

Johan Syk är ansvarig för vår båt.


Kontakta oss

Många av frågorna styrelsen får hittar du svaren på från sidan medlemsinfo. Om du vill kontakta någon av oss för ett specifikt område, ta gärna kontakt med:

Claes-Urban Boström. Ordförande.
Epost: cu.bostrom@gmail.com

Bengt Orvnäs. Felanmälningar fastighet, soprum samt GDPR-ansvarig. 
Epost: bengt.orvnas@telia.com

Kim Thome. Ekonomiansvarig.
Epost: kim@thome.se